DeporXest
Servizo:
Actividade:
Días:
Lúns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
Sábado
Domingo
Unidades:
PISTA COMPLETA
TERZO PISTA 1
TERZO PISTA 2
TERZO PISTA 3
AULA
XIMNASIO MUSCULACIÓN
XIMNASIO SALA AERÓBIC
Luns
(23/05/2022)
Martes
(24/05/2022)
Mércores
(25/05/2022)
Xoves
(26/05/2022)
Venres
(27/05/2022)
Sábado
(28/05/2022)
Domingo
(29/05/2022)
HORASPISTA COMPLETATERZO PISTA 1TERZO PISTA 2TERZO PISTA 3AULAXIMNASIO MUSCULACIÓNXIMNASIO SALA AERÓBICPISTA COMPLETATERZO PISTA 1TERZO PISTA 2TERZO PISTA 3AULAXIMNASIO MUSCULACIÓNXIMNASIO SALA AERÓBICPISTA COMPLETATERZO PISTA 1TERZO PISTA 2TERZO PISTA 3AULAXIMNASIO MUSCULACIÓNXIMNASIO SALA AERÓBICPISTA COMPLETATERZO PISTA 1TERZO PISTA 2TERZO PISTA 3AULAXIMNASIO MUSCULACIÓNXIMNASIO SALA AERÓBICPISTA COMPLETATERZO PISTA 1TERZO PISTA 2TERZO PISTA 3AULAXIMNASIO MUSCULACIÓNXIMNASIO SALA AERÓBICPISTA COMPLETATERZO PISTA 1TERZO PISTA 2TERZO PISTA 3AULAXIMNASIO MUSCULACIÓNXIMNASIO SALA AERÓBICPISTA COMPLETATERZO PISTA 1TERZO PISTA 2TERZO PISTA 3AULAXIMNASIO MUSCULACIÓNXIMNASIO SALA AERÓBIC
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:00-10:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 4
09:00-10:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 4
09:00-10:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 1
09:00-10:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 3
09:00-10:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 4
09:00-10:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 4
09:00-10:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 4
09:00-10:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 1
09:00-10:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 3
09:00-10:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 1
09:00-21:00
RESERVA EDUCACION FISICA
09:00-21:00
RESERVA EDUCACION FISICA
09:30 - 10:00
09:30-10:30
RESERVA EDUCACION FISICA
09:30-10:20
RESERVA EDUCACION FISICA
09:30-10:20
RESERVA EDUCACION FISICA
09:30-10:25
RESERVA EDUCACION FISICA
10:00 - 10:30
10:00-11:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 3
10:00-11:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 3
10:00-11:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 2
10:00-11:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 1
10:00-11:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 3
10:00-11:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 3
10:00-11:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 3
10:00-11:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 2
10:00-11:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 1
10:00-11:00
AC. FÍSCO FUNCIONAL - AC. FÍSICO FUNCIONAL 2
10:30 - 11:00
10:20-11:50
RESERVA EDUCACION FISICA
10:20-11:05
RESERVA EDUCACION FISICA
10:25-11:50
RESERVA EDUCACION FISICA
11:00 - 11:30
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:05-11:50
RESERVA EDUCACION FISICA
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:00-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
11:30 - 12:00
11:05-11:50
RESERVA EDUCACION FISICA
12:00 - 12:30
12:10-13:45
RESERVA EDUCACION FISICA
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:10-13:00
RESERVA EDUCACION FISICA
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:00-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
BAILE MODERNO - BAILE MODERNO 1
16:00-17:00
PATINAXE - PAT. INICIACION 1
16:00-17:00
PEQUEDEPORTE - PEQUEDEPORTE 2 MARTES E XOVES
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
BAILE MODERNO - BAILE MODERNO 1
16:00-17:00
PATINAXE - PAT. INICIACION 1
16:00-17:00
PEQUEDEPORTE - PEQUEDEPORTE 2 MARTES E XOVES
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
16:00-17:00
XIMNASIA RITMICA - XIMN. RITMICA 1
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:00-18:00
XIMNASIA RITMICA - XIMN. RITMICA 2
17:00-18:30
OB. FATIGA ONCOLOXICA - OB. FATG ONCOLOXICA 2
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
17:00-18:00
BAILE MODERNO - BAILE MODERNO 2
17:00-18:00
PATINAXE - PAT. INICIACION 2-PERFECCIONAMENTO
17:00-18:00
OB. FATIGA ONCOLOXICA - OB. FATG ONCOLOXICA 1
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
17:00-18:00
INICIACION AO BALONCESTO - INI. AO BALONCESTO
17:00-18:30
OB. FATIGA ONCOLOXICA - OB. FATG ONCOLOXICA 2
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
17:00-18:00
BAILE MODERNO - BAILE MODERNO 2
17:00-18:00
PATINAXE - PAT. INICIACION 2-PERFECCIONAMENTO
17:00-18:00
OB. FATIGA ONCOLOXICA - OB. FATG ONCOLOXICA 1
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
1/6
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
1/6
17:00-18:00
RESERVA PATINAXE BASE
17:00-18:00
XIMNASIA RITMICA - XIMN. RITMICA 2
17:00-18:00
INICIACION AO BALONCESTO - INI. AO BALONCESTO
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
17:00-18:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:00-19:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
18:00-19:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 4
18:00-19:00
PATINAXE - PAT. INICIACION 1 B
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
2/6
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
2/6
18:00-19:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 7
18:00-19:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
18:00-19:00
PATINAXE - PAT. INICIACION 1 B
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
2/6
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
2/6
18:00-19:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 7
18:00-19:00
RESERVA PATINAXE BASE
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
18:00-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:00-20:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
1/6
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
1/6
19:00-20:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 2
19:00-20:00
RESERVA BALONCESTO BASE
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
19:00-20:00
A. - ZUMBA - A.-ZUMBA 2
19:00-20:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
19:00-20:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 4
19:00-20:00
RESERVA PATINAXE BASE
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
19:00-20:00
A. - ZUMBA - A.-ZUMBA 2
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
19:00-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
19:00-20:00
E.D.M. DE PILATES - PILATES 2
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:00-21:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
1/6
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
1/6
20:00-21:00
A. - ZUMBA - A.-ZUMBA 1
20:00-21:00
RESERVA PATINAXE BASE
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
20:00-21:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
20:00-21:00
A. - ZUMBA - A.-ZUMBA 1
20:00-21:00
RESERVA PATINAXE BASE
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
20:00-21:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:00-22:00
RESERVA BALONCESTO SENIOR
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:00-22:00
RESERVA BALONCESTO SENIOR
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:00-22:00
RESERVA BALONCESTO SENIOR
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:00-22:00
RESERVA PATINAXE BASE
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:00-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:00-23:00
USO LIBRE XIMNASIO PAVILLON - UNICO
0/6
22:30 - 23:00
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707