DeporXest
Servizo:
Actividade:
Días:
Lúns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
Sábado
Domingo
Unidades:
RUA 1
RUA 2
RUA 3
RUA 4
RUA 5
RUA 6
XIMNASIO DE MUSCULACIÓN
Luns
(30/01/2023)
Martes
(31/01/2023)
Mércores
(01/02/2023)
Xoves
(02/02/2023)
Venres
(03/02/2023)
Sábado
(04/02/2023)
Domingo
(05/02/2023)
HORASRUA 1RUA 2RUA 3RUA 4RUA 5RUA 6XIMNASIO DE MUSCULACIÓNRUA 1RUA 2RUA 3RUA 4RUA 5RUA 6XIMNASIO DE MUSCULACIÓNRUA 1RUA 2RUA 3RUA 4RUA 5RUA 6XIMNASIO DE MUSCULACIÓNRUA 1RUA 2RUA 3RUA 4RUA 5RUA 6XIMNASIO DE MUSCULACIÓNRUA 1RUA 2RUA 3RUA 4RUA 5RUA 6XIMNASIO DE MUSCULACIÓNRUA 1RUA 2RUA 3RUA 4RUA 5RUA 6XIMNASIO DE MUSCULACIÓNRUA 1RUA 2RUA 3RUA 4RUA 5RUA 6XIMNASIO DE MUSCULACIÓN
09:00 - 09:15
09:00-09:45
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 8
09:00-09:45
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 8
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
2/12
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
3/12
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
NATACION TERAPEUTICA - COMBINADA CON REH. FUNC. 1
09:00-09:45
NATACION TERAPEUTICA - COMBINADA CON REH. FUNC. 1
09:00-09:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
2/12
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
3/12
09:00-09:45
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 8
09:00-09:45
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 8
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:00-09:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
3/12
09:15 - 09:30
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:15-10:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 1
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 1
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 6
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 6
09:45-10:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 2
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 2
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 2
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 2
09:45-10:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 1
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 1
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:45-10:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 2
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 2
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 2
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 2
09:45-10:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 1
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 1
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
09:45-10:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 6
09:45-10:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 6
09:45-10:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
10:00 - 10:15
10:00-10:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 11
10:00-10:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 11
10:00-10:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
10:00-10:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:00-10:45
RESERVA NATACION BASE
10:00-10:45
RESERVA NATACION BASE
10:00-10:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
10:00-10:45
10:00-10:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
10:00-10:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:00-10:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:00-10:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:00-10:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:00-10:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:30-11:15
NATACION 3ª IDADE - NAT. 3ª IDADE 1
10:30-11:15
NATACION 3ª IDADE - NAT. 3ª IDADE 1
10:30-11:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
10:30-11:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:30-11:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 1
10:30-11:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 1
10:30-11:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
10:30-11:15
NATACION 3ª IDADE - NAT. 3ª IDADE 2
10:30-11:15
NATACION 3ª IDADE - NAT. 3ª IDADE 2
10:30-11:15
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 5
10:30-11:15
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 5
10:30-11:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:30-11:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:30-11:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
10:30-11:15
AQUAGYM - AQUAGYM
10:30-11:15
AQUAGYM - AQUAGYM
10:30-11:15
AQUAGYM - AQUAGYM
10:30-11:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
10:30-11:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 1
10:30-11:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 1
10:30-11:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
10:30-11:15
NATACION 3ª IDADE - NAT. 3ª IDADE 2
10:30-11:15
NATACION 3ª IDADE - NAT. 3ª IDADE 2
10:30-11:15
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 5
10:30-11:15
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 5
10:30-11:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
10:30-11:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:30-11:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
10:30-11:15
NATACION 3ª IDADE - NAT. 3ª IDADE 1
10:30-11:15
NATACION 3ª IDADE - NAT. 3ª IDADE 1
10:30-11:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
10:30-11:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:30-11:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 1
10:30-11:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 1
10:30-11:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
10:45 - 11:00
10:45-11:30
NATACION DE BEBES - NAT. DE BEBES 3
10:45-11:30
NATACION DE BEBES - NAT. DE BEBES 3
10:45-11:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
10:45-11:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:45-11:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 06
10:45-11:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 06
10:45-11:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
3/12
10:45-11:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
10:45-11:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:45-11:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:45-11:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:45-11:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:45-11:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
10:45-11:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:15-12:00
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
2/12
11:15-12:00
RESERVA NATACION ESCOLAR
11:15-12:00
RESERVA NATACION ESCOLAR
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
RESERVA NATACION ESCOLAR
11:15-12:00
RESERVA NATACION ESCOLAR
11:15-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
11:15-12:00
RESERVA NATACION ESCOLAR
11:15-12:00
RESERVA NATACION ESCOLAR
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
RESERVA NATACION ESCOLAR
11:15-12:00
RESERVA NATACION ESCOLAR
11:15-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:15-12:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
11:30 - 11:45
11:30-12:15
NATACION DE BEBES - NAT. DE BEBES 1
11:30-12:15
NATACION DE BEBES - NAT. DE BEBES 1
11:30-12:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
11:30-12:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:30-12:15
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 01
11:30-12:15
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 01
11:30-12:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
11:30-12:15
RESERVA NATACION BASE
11:30-12:15
RESERVA NATACION BASE
11:30-12:15
RESERVA NATACION BASE
11:30-12:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
11:30-12:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
11:30-12:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
11:30-12:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
2/12
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
RESERVA NATACION ESCOLAR
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:00-12:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
12:15 - 12:30
12:15-13:00
NATACION DE BEBES - NAT. DE BEBES 2
12:15-13:00
NATACION DE BEBES - NAT. DE BEBES 2
12:15-13:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
12:15-13:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:15-13:00
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 02
12:15-13:00
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 02
12:15-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
12:15-13:00
RESERVA NATACION BASE
12:15-13:00
RESERVA NATACION BASE
12:15-13:00
RESERVA NATACION BASE
12:15-13:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
12:15-13:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:15-13:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:15-13:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
12:45-13:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 09
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 09
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
16:00-16:45
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 12
16:00-16:45
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 12
16:00-16:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 03
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 03
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
16:00-16:45
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 11
16:00-16:45
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 11
16:00-16:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
16:00-16:45
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 14
16:00-16:45
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 14
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
16:00-16:45
RESERVA NATACION BASE
16:00-16:45
RESERVA NATACION BASE
16:00-16:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 17
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 17
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
16:00-16:45
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 22
16:00-16:45
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 22
16:00-16:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 19
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 19
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
16:00-16:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 10
16:00-16:45
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 10
16:00-16:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
16:45-17:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 04
16:45-17:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 04
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 08
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 08
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 23
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 23
16:45-17:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 03
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 03
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 03
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 03
16:45-17:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 14
16:45-17:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 14
16:45-17:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
16:45-17:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 05
16:45-17:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 05
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 05
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 05
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 06
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 06
16:45-17:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
4/12
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 18
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 18
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 15
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 15
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 15
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 15
16:45-17:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
2/12
16:45-17:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 16
16:45-17:30
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 16
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 17
16:45-17:30
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 17
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 24
16:45-17:30
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 24
16:45-17:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
17:00 - 17:15
17:00-17:45
RESERVA NATACION BASE
17:00-17:45
RESERVA NATACION BASE
17:00-17:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
17:00-17:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
17:00-17:45
RESERVA NATACION SENIOR
17:00-17:45
RESERVA NATACION SENIOR
17:00-17:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
2/12
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 04
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 04
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 01
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 01
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 01
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 01
17:30-18:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 02
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 02
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 04
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 04
17:30-18:15
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 15
17:30-18:15
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 15
17:30-18:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
17:30-18:15
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 08
17:30-18:15
NATACION 1ª INFANCIA - NAT. 1ª INFANCIA 08
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 07
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 07
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 08
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 08
17:30-18:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 09
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 09
17:30-18:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
17:30-18:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 16
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 16
17:30-18:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
17:30-18:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
17:30-18:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 12
17:30-18:15
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 12
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 17
17:30-18:15
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 17
17:30-18:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
17:45 - 18:00
17:45-18:30
RESERVA NATACION BASE
17:45-18:30
RESERVA NATACION BASE
17:45-18:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
17:45-18:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
17:45-18:30
RESERVA NATACION SENIOR
17:45-18:30
RESERVA NATACION SENIOR
17:45-18:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
2/12
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:15-19:00
18:15-19:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
18:15-19:00
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 02
18:15-19:00
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 02
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 09
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 09
18:15-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 05
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 05
18:15-19:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
18:15-19:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
18:15-19:00
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 18
18:15-19:00
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 18
18:15-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
2/12
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 07
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 07
18:15-19:00
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 06
18:15-19:00
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 06
18:15-19:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
18:15-19:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
18:15-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 19
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 19
18:15-19:00
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 16
18:15-19:00
PERFECCIONAMENTO INFANTIL - PERF. INFANTIL 16
18:15-19:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
18:15-19:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
18:15-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
2/12
18:15-19:00
RESERVA NATACION BASE
18:15-19:00
RESERVA NATACION BASE
18:15-19:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
18:15-19:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 21
18:15-19:00
INICIACION INFANTIL - INI. INFANTIL 21
18:15-19:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
18:30 - 18:45
18:30-19:15
RESERVA NATACION BASE
18:30-19:15
RESERVA NATACION BASE
18:30-19:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
18:30-19:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
18:30-19:15
RESERVA NATACION SENIOR
18:30-19:15
RESERVA NATACION SENIOR
18:30-19:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:00-19:45
PERFECCIONAMENTO XUVENIL - PERF. XUVENIL 1
19:00-19:45
PERFECCIONAMENTO XUVENIL - PERF. XUVENIL 1
19:00-19:45
19:00-19:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
19:00-19:45
NATACION EMBARAZADAS - NAT. EMBARAZADAS-NAT. POSPARTO
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
19:00-19:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
19:00-19:45
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 7
19:00-19:45
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 7
19:00-19:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
19:00-19:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
4/12
19:00-19:45
NATACION EMBARAZADAS - NAT. EMBARAZADAS-NAT. POSPARTO
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
19:00-19:45
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 7
19:00-19:45
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 7
19:00-19:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
RESERVA NATACION BASE
19:00-19:45
PERFECCIONAMENTO XUVENIL - PERF. XUVENIL 2
19:00-19:45
PERFECCIONAMENTO XUVENIL - PERF. XUVENIL 2
19:00-19:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
19:00-19:45
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
19:00-19:45
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
5/12
19:15 - 19:30
19:15-20:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
19:15-20:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
19:15-20:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
19:15-20:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
19:15-20:00
RESERVA NATACION SENIOR
19:15-20:00
RESERVA NATACION SENIOR
19:15-20:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
19:30 - 19:45
19:45 - 20:00
19:45-20:30
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 4
19:45-20:30
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 4
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
19:45-20:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 5
19:45-20:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 5
19:45-20:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
6/12
19:45-20:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 3
19:45-20:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 3
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
19:45-20:30
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 4
19:45-20:30
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 4
19:45-20:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
19:45-20:30
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 4
19:45-20:30
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 4
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
19:45-20:30
RESERVA NATACION BASE
19:45-20:30
RESERVA NATACION BASE
19:45-20:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
6/12
19:45-20:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 3
19:45-20:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 3
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
19:45-20:30
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 4
19:45-20:30
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 4
19:45-20:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
5/12
19:45-20:30
RESERVA NATACION BASE
19:45-20:30
RESERVA NATACION BASE
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
4/6
19:45-20:30
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
19:45-20:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 5
19:45-20:30
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 5
19:45-20:30
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30
20:30 - 20:45
20:30-21:15
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 4
20:30-21:15
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 4
20:30-21:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
20:30-21:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
20:30-21:15
RESERVA NATACION BASE
20:30-21:15
RESERVA NATACION BASE
20:30-21:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
4/12
20:30-21:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 5
20:30-21:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 5
20:30-21:15
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 2
20:30-21:15
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 2
20:30-21:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
20:30-21:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
20:30-21:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
20:30-21:15
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 4
20:30-21:15
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 4
20:30-21:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
5/6
20:30-21:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
20:30-21:15
RESERVA NATACION BASE
20:30-21:15
RESERVA NATACION BASE
20:30-21:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
3/12
20:30-21:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 5
20:30-21:15
INICIACION ADULTOS - INI. ADULTOS 5
20:30-21:15
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 2
20:30-21:15
PERFECCIONAMENTO ADULTOS - PERF. ADULTOS 2
20:30-21:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
20:30-21:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
20:30-21:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
3/12
20:30-21:15
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 4
20:30-21:15
NATACION TERAPEUTICA - NAT. TERAPEUTICA 4
20:30-21:15
20:30-21:15
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
20:30-21:15
RESERVA NATACION BASE
20:30-21:15
RESERVA NATACION BASE
20:30-21:15
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
1/12
20:45 - 21:00
21:00 - 21:15
21:15 - 21:30
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
2/6
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
3/6
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
RESERVA NATACION BASE
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
1/6
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
USO LIBRE VASO PISCINA - UNICO
0/6
21:15-22:00
USO LIBRE XIMNASIO PISCINA - UNICO
0/12
21:30 - 21:45
21:45 - 22:00
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707