DeporXest
OCUPACIÓN SEMANAL PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS
22/10/2021

Comproba neste enlace a ocupación da piscina municipal de Centeiirashttp://fene.deporxest.es/WebDeportesFene/ocupaciones/semanal/index.jsp?idInstalacion=13&idUnidadGestion=5
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707