DeporXest
OCUPACIÓN SEMANAL PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA
22/10/2021

Comproba neste enlace a ocupación semanal do pavillón A Xunqueirahttp://fene.deporxest.es/WebDeportesFene/ocupaciones/semanal/index.jsp?idInstalacion=12&idUnidadGestion=5
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707