DeporXest
NATACION TERAPEUTICA
Tempada: 2023-2024
Servizo: DEPORTES

Bloque: NATACION SAÚDE
Tipo: ANUAL

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
ANUAL 01/10/2023 30/06/2024
Nome Usuarios Abonos Importe
E. NATC. ESPECIAL PISCINA 2 DIA MAIOR 65 ANOS COTA MENSUAL 20,05 €
E. NATC. ESPECIAL PISCINA 2 DIA MAIOR 65 ANOS COTA TRIMESTRAL 60,15 €
E. NATC. ESPECIAL PISCINA 3 DIA MAIOR 65 ANOS COTA MENSUAL 30,10 €
E. NATC. ESPECIAL PISCINA 3 DIA MAIOR 65 ANOS COTA TRIMESTRAL 90,30 €
E. NATC. ESPECIAL PISCINA ADULTO 2 DIAS SEM. COTA MENSUAL 25,05 €
E. NATC. ESPECIAL PISCINA ADULTO 2 DIAS SEM. COTA TRIMESTRAL 75,15 €
E. NATC. ESPECIAL PISCINA ADULTO 3 DIAS SEM. COTA MENSUAL 37,60 €
E. NATC. ESPECIAL PISCINA ADULTO 3 DIAS SEM. COTA TRIMESTRAL 112,80 €
COMBINADA CON REH. FUNC. 1:  
- Horarios:
Mércores de 09:00 a 09:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
NAT. TERAPEUTICA 1:  
- Horarios:
Luns, Mércores, Venres de 09:45 a 10:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 8  
NAT. TERAPEUTICA 2:  
- Horarios:
Martes, Xoves de 09:45 a 10:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 16  
NAT. TERAPEUTICA 3:  
- Horarios:
Martes, Xoves de 19:45 a 20:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 8  
NAT. TERAPEUTICA 4:  
- Horarios:
Luns, Mércores, Venres de 20:30 a 21:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 8  
NAT. TERAPEUTICA 5:  
- Horarios:
Luns, Venres de 19:45 a 20:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 8  
NAT. TERAPEUTICA 6:  
- Horarios:
Luns, Venres de 09:45 a 10:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 8  
NAT. TERAPEUTICA 7:  
- Horarios:
Martes, Xoves de 19:00 a 19:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 8  
NAT. TERAPEUTICA 8:  
- Horarios:
Luns, Venres de 09:00 a 09:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 8  
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
NFORMACION E INCRICIÓNS:
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO PAVILLÓN A XUNQUEIRA
Horario atencion ao público
luns a venres horaio de maña de 08:30 a 14:30 h, mércores tarde 16:00 a 19:00 h.
Tlfno.- 981 492 804 - 607 626 812
caixa correo.- pavillon.xunqueira@fene.gal
DESCRIPCION DA ACTIVIDADE
Estas escolas son programas de saúde que utilizan as actividades físicas, acuáticas ou non, cunha finalidade de traballo puramente correctivo-preventivo, aproveitando as propiedades curativas e preventivas que ten a actividade física.
Estas actividades non buscan a iniciación ou o perfeccionamento en ningún deporte, nin a capacitación deportiva en si senón que buscan complementar os tratamentos farmacolóxicos, ortopédicos, rehabilitadores e outras estratexias que os profesionais indiquen.
No caso da natación terapéutica é importante ter en conta que non se trata de natación, se entendemos como tal a natación con catro estilos tecnicamente depurados. O plantexamento é ofrecer actividades acuáticas que inclúan unha maior variedade de recursos brindando mellores posibilidades de execución para caso en particular
As clases de Rehabilitación funcional ou natación terapéutica están orientados a :
Tratamentos para a columna vertebral; hiperlordose, hipercifose, escoliose, hernias discais, artrose, malas posturas.
Enfermidades cardiacas, circulatorias, artrose en xeral, artrite, obesidade,…
Alteracións respiratorias
Estrés: contracturas, relaxación en xeral para liberar tensións psicofísicas.

FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707