DeporXest
NATACION DE BEBES
Tempada: 2023-2024
Servizo: DEPORTES

Bloque: ACHEGAMENTO AO MÉDIO ACUÁTICO
Tipo: ANUAL

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
ANUAL 01/10/2023 30/06/2024
Nome Usuarios Abonos Importe
E. NATC. ESPECIAL PISCINA 1 DIA MENOR 18 ANOS COTA MENSUAL 12,55 €
E. NATC. ESPECIAL PISCINA 1 DIA MENOR 18 ANOS COTA TRIMESTRAL 37,65 €
NAT. DE BEBES 1:  
- Horarios:
Sábado de 11:30 a 12:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 12  
NAT. DE BEBES 2:  
- Horarios:
Sábado de 12:15 a 13:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 12  
NAT. DE BEBES 3:  
- Horarios:
Sábado de 10:45 a 11:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 12  
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
NFORMACION E INCRICIÓNS:
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO PAVILLÓN A XUNQUEIRA
Horario atencion ao público
luns a venres horaio de maña de 08:30 a 14:30 h, mércores tarde 16:00 a 19:00 h.
Tlfno.- 981 492 804 - 607 626 812
caixa correo.- pavillon.xunqueira@fene.gal
DIRIXIDDA A NENOS/AS ENTRE OS 6 MESES ATE OS TRES ANOS
ESTA ACTIVIDADE PRECISA DE ACOMPAÑANTE ADULTO DENTRO DA AUGA
DESCRIPCIÓN DA ACTIVIDADE
A natación para bebés podería definirse como unha experiencia afectiva, recreativa, placenteira e estimulante que pouco ten que ver coa actividade de nadar propiamente dita, xa que este plantexamento non se poderá lograr ata pasados os 5 anos. Antes desta idade os nenos son demasiado pequenos para desenvolver autonomía na auga e adquirir os movementos propios na natación.
Polo tanto nesta actividade búscase o disfrute, dominio e adquisición de certas habilidades , pero non a aprendizaxe da natación en si.
Os beneficios que proporciona esta actividade de “natación” aos bebés e nenos/as de primeira infancia (ata cinco anos) son:
Obxetivos e beneficios que aporta a natación aos bebés
* Desenvolvemento psicomotor
* Fortalecemento do sistema cardiorespiratorio
* Axuda ao sistema inmunolóxico
* Aumenta o coeficiente intelectual.
* Mellora e fortalece a relación afectiva e cognitiva entre bebé -nai -pai
* Inica a socilización sen traumas nun ambente lucico recreativo.
* Desenvolve as habilidades vitais de supervivencia
* Axuda ao bebé a relaxarse e sentirse máis seguro.

FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707