DeporXest
NATACION 1ª INFANCIA
Tempada: 2023-2024
Servizo: DEPORTES

Bloque: ACHEGAMENTO AO MÉDIO ACUÁTICO
Tipo: ANUAL

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
ANUAL 01/10/2023 30/06/2024
Nome Usuarios Abonos Importe
E. NATC. NORMAL PISCINA MENOR 18 ANOS 1 DIA SEM. COTA MENSUAL 7,65 €
E. NATC. NORMAL PISCINA MENOR 18 ANOS 1 DIA SEM. COTA TRIMESTRAL 22,95 €
NAT. 1ª INFANCIA 01:  
- Horarios:
Sábado de 11:30 a 12:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 02:  
- Horarios:
Sábado de 12:15 a 13:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 03:  
- Horarios:
Martes de 16:00 a 16:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 05:  
- Horarios:
Mércores de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 06:  
- Horarios:
Sábado de 10:45 a 11:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 08:  
- Horarios:
Mércores de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 09:  
- Horarios:
Luns de 16:00 a 16:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 10:  
- Horarios:
Venres de 16:00 a 16:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 11:  
- Horarios:
Sábado de 10:00 a 10:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 14:  
- Horarios:
Martes de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 15:  
- Horarios:
Martes de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 16:  
- Horarios:
Venres de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
NAT. 1ª INFANCIA 17:  
- Horarios:
Xoves de 16:00 a 16:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
NFORMACION E INCRICIÓNS:
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO PAVILLÓN A XUNQUEIRA
Horario atencion ao público
luns a venres horaio de maña de 08:30 a 14:30 h, mércores tarde 16:00 a 19:00 h.
Tlfno.- 981 492 804 - 607 626 812
caixa correo.- pavillon.xunqueira@fene.gal
DESCRIPCION DA ACTIVIDADE
Para achegarse ao aprendizaxe acuático, o neno/a deberá comezar por resolver
algun dos seguintes problemas que se lle poden presentar
... descubrir y experimentar no medio acuatico
... separarse dos seus pais
... coñecer oturos docentes y confiar neles.
... integrarse a novos grupos
Non será o adulto-docente quen resolva todo isto senon o neno/a, que en base as súas experiencias previas, deberá face-lo, durante unha franxa de idade que
vai dos 3 aos 5 anos.
Os obxetivos da natación de primeira infancia son o aprendizaxe das habilidades
motrices e destrezas acuáticas básicas.
- Desprazamentos
- Xiros
-Saltos
- Adaptación ao médio acuático da respiración.
- Mergullo.

FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707