DeporXest
INICIACION ADULTOS
Tempada: 2023-2024
Servizo: DEPORTES

Bloque: NATACION
Tipo: ANUAL

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
ANUAL 01/10/2023 30/06/2024
Nome Usuarios Abonos Importe
E. NATC. NORMAL PISCINA MAIOR 65 ANOS 2 DIA SEM. COTA MENSUAL 18,35 €
E. NATC. NORMAL PISCINA MAIOR 65 ANOS 2 DIA SEM. COTA TRIMESTRAL 55,05 €
E. NATC. NORMAL PISCINA ADULTO 2 DIA SEM. COTA MENSUAL 22,95 €
E. NATC. NORMAL PISCINA ADULTO 2 DIA SEM. COTA TRIMESTRAL 68,85 €
E. NATC. NORMAL PISCINA ADULTO 3 DIA SEM. COTA MENSUAL 34,50 €
E. NATC. NORMAL PISCINA ADULTO 3 DIA SEM. COTA TRIMESTRAL 103,50 €
INI. ADULTOS 1:  
- Horarios:
Luns, Mércores, Venres de 10:30 a 11:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. ADULTOS 4:  
- Horarios:
Martes, Xoves de 19:45 a 20:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. ADULTOS 5:  
- Horarios:
Martes, Xoves de 20:30 a 21:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
NFORMACION E INCRICIÓNS:
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO PAVILLÓN A XUNQUEIRA
Horario atencion ao público
luns a venres horaio de maña de 08:30 a 14:30 h, mércores tarde 16:00 a 19:00 h.
Tlfno.- 981 492 804 - 607 626 812
caixa correo.- pavillon.xunqueira@fene.gal
DESCRIPCION DA ACTIVIDADE
A familiarización é o proceso de adaptación inicial no medio acuatico , no que
o alumno sentirá e experimentara sensacións totalmente distintas as que percibe nun medio terrestre, co fin de tomar confianza no auga.
O Primeiro obxetivo será entrar en contacto co auga e intentar, se fose o caso eliminar rixidez muscular, pasando polo correcto mecanismo de respiración, ate os desprazamentos básicos e posturais.
Este proceso pode durar poucos días ou varias semans, dependendo das caracteríaticas individuais de cada persoa, como por exemplo a idade, o feito de ter recibido instrucións previas, o temor o auga ou o medo etc.
Serán obxetivos a conseguir o aprendizaxe das habilidades básicas acuáticas:
-Desprazamientos
-Xiros
-Adaptación ao medio acuático da respiración
-Saltos.

FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707