DeporXest
AQUAGYM
Tempada: 2023-2024
Servizo: DEPORTES

Bloque: CARDIOVASCULAR
Tipo: ANUAL

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
ANUAL 01/10/2023 30/06/2024
Nome Usuarios Abonos Importe
E. NATC. NORMAL PISCINA ADULTO 1 DIA SEM. COTA MENSUAL 11,50 €
E. NATC. NORMAL PISCINA ADULTO 1 DIA SEM. COTA TRIMESTRAL 34,50 €
AQUAGYM :  
- Horarios:
Mércores de 10:30 a 11:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3
- Máx. Inscricións 14  
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
NFORMACION E INCRICIÓNS:
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO PAVILLÓN A XUNQUEIRA
Horario atencion ao público
luns a venres horaio de maña de 08:30 a 14:30 h, mércores tarde 16:00 a 19:00 h.
Tlfno.- 981 492 804 - 607 626 812
caixa correo.- pavillon.xunqueira@fene.gal
IDADES 14 ANOS EN ADIANTE
DESCRICCION DA ACTIVIDADE
O aquagym é unha modalidade de fitness acuático con numerosos exercicios centrados na tonificación muscular. O aquagym adapta ao medio acuático o traballo físico que se desenvolve en terra, coa ventaxa da ingravidade que aporta.
Co aquagym mellórase a condición física en xeral donde se traballan diferentes gruppos musculares de forma específica e se alternan exercicios da parte superior, media (oblicuos, abdominais) e inferior do corpo.
Anque o aquagym destinouse nun principio a persoas con lesións musculares, oseas ou articulares e tamén a xente da avanzada idade, extendeuse ao resto da poboación debido os bos resultados e beneficios para noso corpo e o seu componente dinámico e moi divertido que fan del un deporte único.
Está indicado para persoas con problemas de sobrepeso, en procesos de rehabilitación ou recuperación, lesións traumatolóxicas, problemas de espalda, de movilidade e estabilidade articular en xeonllos e nocellos.
Entre os beneficios que proporciona podemos destacar
Favorece a circulación sanguínea.
Favorece a corrección postural.
Favorece o desenrola da musculatura
Favorece a educación respiratoria.
Favorece a relaxación
Mellora a flexibilidade e a resistencia.
Mellora cardiovascular.
Proporciona maior resistencia ao estrés.

FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707